Slider

ZOSTAŃ PARTNEREM SIR

Formularz zgłoszeniowy.

plan działania

WYSZUKAJ PARTNERA SIR

Baza partnerów SIR.

CZYM JEST SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

AKTUALNOŚCI

„Utworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie województwa śląskiego” Celem operacji jest stworzenie Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, a więc sieci efektywnej…

Czytaj dalej

W ostatnich latach rolnictwo w Polsce musi mierzyć się z trudnościami wynikającymi ze zmian klimatu. Nie sprzyjają produkcji wahania temperatur, niedostatek opadów,…

Czytaj dalej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku zorganizował 9 grudnia 2020 roku szkolenie online dla rolników…

Czytaj dalej

LINK DO LUTOWEGO WYDANIA NEWSLETTERA EIP-AGRI:

POMOC TECHNICZNA

operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"

działania SIR w 2019 roku