Slide 1 - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj

ZOSTAŃ PARTNEREM SIR

Formularz zgłoszeniowy.

plan działania

WYSZUKAJ PARTNERA SIR

Baza partnerów SIR.

CZYM JEST SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, producentów żywności na małą skalę, przedsiębiorców, członków KGW,…

Dowiedz się więcej

Pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) województwa śląskiego działający w ramach ŚODR w Częstochowie zorganizowali operację…

Dowiedz się więcej

Zaproszenie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, podmioty agroturystyki i turystyki wiejskiej, producentów żywności z terenów wiejskich oraz osoby zainteresowane…

Dowiedz się więcej

LOKALNE PARTNERSTWA DS. WODY

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadził w latach 2020-2023 spotkania (stacjonarne i online) skierowane do wszystkich powiatów województwa śląskiego, mające na…

Dowiedz się więcej

Stoimy obecnie w obliczu zachodzących gwałtownie zmian klimatycznych, które są skutkiem intensywnego rozwoju w wielu dziedzinach gospodarki światowej, przemysłu, ale również ery…

Dowiedz się więcej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje projekt utworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie śląskim. Jest to zadanie zlecone przez…

Dowiedz się więcej

LINK DO MAJOWEGO WYDANIA NEWSLETTERA EIP-AGRI:

POMOC TECHNICZNA

operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"