Slide 1 - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj

ZOSTAŃ PARTNEREM SIR

Formularz zgłoszeniowy.

plan działania

WYSZUKAJ PARTNERA SIR

Baza partnerów SIR.

CZYM JEST SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

AKTUALNOŚCI

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zachęca rolników, ogrodników przedstawicieli ośrodków doradztwa dolniczego, uczelni wyższych, reprezentantów firm branżowych, nauczycieli szkół rolniczych oraz…

Czytaj dalej

Zaproszenie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów zaprasza hodowców i producentów bydła mlecznego, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich…

Czytaj dalej

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich…

Czytaj dalej

LOKALNE PARTNERSTWA DS. WODY

12 października 2021 r. w Żywcu miało miejsce II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Było to kolejne spotkanie związane z tą tematyką,…

Czytaj dalej

15 października 2021 r. w Kłomnicach odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Było to kolejne spotkanie związane z tą tematyką.…

Czytaj dalej

04 września 2021 r. w Krzyżanowicach przy ulicy Głównej 4. odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Wzięli w nim udział…

Czytaj dalej

LINK DO PAŹDZIERNIKOWEGO WYDANIA NEWSLETTERA EIP-AGRI:

POMOC TECHNICZNA

operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"