ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

W dniach 25-27.10.2017r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników w tym przede wszystkim pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowane tematyką pszczelarską.

Głównym celem operacji było ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, zapoznanie z innowacjami wprowadzanymi przez Instytut Pszczelarstwa w Dol, wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez instytut naukowy, przeniesienie przykładów dobrych praktyk z terenu Czech na teren południowej Polski - województwa śląskiego. Realizacja tej operacji przyczyniła się do zawiązania potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorze pszczelarskim w Polsce. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego staną się w przyszłości ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Poprzez wyjazd nastąpiła aktywizacja pszczelarzy, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyka pszczelarską, celem osiągnięcia założeń Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a co za tym idzie wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.  

|

We wtorek 28 listopada br w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana  w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.DSC05039

|

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

 

Na podstawie:

1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz

2) § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)KSOW