ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie śląskim zrealizował kolejny projekt w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017
w zakresie SIR.

W dniach 03-08.07.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Holandii pn. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”.

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniach 12-14 lipca br., w ramach działalności Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich zorganizował wyjazd studyjny pn. „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”.  Uczestnikami byli doradcy i rolnicy z powiatu kłobuckiego, w tym: właściciele gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, osoby prowadzące zagrody edukacyjne.
Celem wyjazdu było poznanie innowacyjnych działań w zakresie wykorzystania roślin zielarskich. Wspólny wyjazd był okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami, doradcami i odwiedzanymi firmami, co może zaowocować powstaniem sieci współpracy.

W programie wyjazdu znalazły się wykłady, warsztaty oraz pobyt w gospodarstwie „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i w spółdzielni socjalnej „Zioła Siedleckie” w Siedlcach.

|

29 czerwca, dzień Świętych Piotra i Pawła, to w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zwyczajowo organizowane Dni Otwartych Drzwi. Na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach będącego częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się wydarzenie organizowane przez te dwie instytucje. W programie były między innymi szkolenia z zakresu uprawy roślin, prezentowano listę zalecanych odmian zgodnie z misją instytucji zajmującej się nowymi odmianami czyli Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych „Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”. Obok szkoleń odbywały się pokazy maszyn i narzędzi rolniczych oraz wystawiały się firmy obsługujące rolnictwo.

|

Tradycyjnie pod koniec czerwca w dniach 24-25 odbyły się w Mikołowie Dni Otwartych Drzwi. Impreza wystawienniczo – targowa odbyła się już po raz 38 kontynuując prezentowanie osiągnięć ośrodka doradztwa rolniczego i rolnictwa śląskiego. Zapoczątkowana przez poprzednika dzisiejszego ośrodka, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, wystawa zmieniała się i rozwijała tak ja zmieniała się doradztwo rolnicze. Liczni odwiedzający ( w tym roku ok.10.000) jak co roku mogli znaleźć wiele propozycji i atrakcji poczynając od sprzętu rolniczego czy innych firm zaopatrujących rolnictwo poprzez kiermasz roślin ogrodniczych czy wystawę małych zwierząt a kończąc na wydarzeniach które odbywały się na scenie, gdzie prezentowały się zespoły głównie z Kół Gospodyń Wiejskich. Jak co roku pokazał się śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, służąc poradą czy informacją dotyczącą wszystkiego co związane jest z gospodarstwem rolniczym i obszarami wiejskimi.