ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

W dniach 25-27.10.2017r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników w tym przede wszystkim pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowane tematyką pszczelarską.

Głównym celem operacji było ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, zapoznanie z innowacjami wprowadzanymi przez Instytut Pszczelarstwa w Dol, wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez instytut naukowy, przeniesienie przykładów dobrych praktyk z terenu Czech na teren południowej Polski - województwa śląskiego. Realizacja tej operacji przyczyniła się do zawiązania potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorze pszczelarskim w Polsce. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego staną się w przyszłości ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Poprzez wyjazd nastąpiła aktywizacja pszczelarzy, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyka pszczelarską, celem osiągnięcia założeń Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a co za tym idzie wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.  

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował kolejną operację z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

W dniu 23 października 2017 roku odbył się wyjazd studyjny do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej , powiat tarnowski, województwo małopolskie.grupowe rzuchowacpl

|

W dniach 28 - 29 września br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie/ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zrealizował kolejny projekt z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" .

Celem wyjazdu było przybliżenie rolnikom innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji bydła mięsnego, a także przedstawienie produkcji bydła mięsnego jako alternatywy dla produkcji mleka szczególnie w przypadku rolników utrzymujących mniejsze stada.

Seminarium wyjazdowe przyczyniło się do nawiązania współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami nauki. Taka wzajemna współpraca pozwoli na uzyskiwanie przez producentów lepszych wyników ekonomicznych w swojej produkcji. Doradcy zaś mają możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz wykorzystanie jej w szkoleniach i w codziennej pracy doradczej.

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniu 28 listopada br. organizuje konferencję „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.sir zarowka

Program konferencji:

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników, słowo wstępne Dyrektor ŚODR w Częstochowie

10.15 – 11.00 – „Rola programów IT i innowacji w tym zakresie w przyszłej pracy doradztwa rolniczego” – Maciej Zacharczuk - Kierownik Działu Teleinformatyki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

11.00 – 13.00 – prezentacja aplikacji i programów komputerowych w rolnictwie

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 16.00 – ”Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej” i podsumowanie konferencji - dr hab. inż. prof. UR - Michał Cupiał - Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie