ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

 

W dniu 11 września 2019 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja pn. „Innowacyjne zastosowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji zrealizowanej w formie konferencji oraz wydania publikacji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania ekologicznych roślin strączkowych do wypieków poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych czynników oraz korzyści wynikających z uprawy tych roślin, ich składników prozdrowotnych oraz zalet zastosowania roślin strączkowych do wypieków.  

Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego między innymi rolnicy, piekarze, cukiernicy oraz doradcy rolniczy. W sumie około 50 uczestników zainteresowanych ekologiczną uprawą roślin strączkowych oraz możliwością ich innowacyjnego zastosowania w wypiekach. Przybyłych wykładowców oraz uczestników przywitał Pan Marek Dziubek - Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Konferencję swoim wykładem rozpoczął prof. dr hab. Janusz Podleśny z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który przedstawił temat „ Rośliny strączkowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy uprawy”. W swoim wystąpieniu Pan Profesor szeroko omówił ekologiczną rolę roślin strączkowych oraz zasady uprawy wybranych gatunków takich jak: łubin, groch oraz bobik w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pan Profesor znacząco podkreślił zalety i korzyści wynikające z uprawy roślin strączkowych w rolnictwie ekologicznym.                                                                                   Następnie dr hab. Mariola Staniak z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowała temat „Znaczenie gospodarcze i perspektywy uprawy soi w Polsce”. Pani Doktor w swoim wystąpieniu omówiła m.in.właściwości dietetyczne nasion soi, obecną sytuację produkcji soi zarówno w kraju , jak i na świecie oraz korzyści wynikające z uprawy soi w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Po krótkiej przerwie kawowej konferencja została wznowiona wykładem dr inż. Małgorzaty Kulczak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie pt. „Prozdrowotne składniki roślin strączkowych”. Pani doktor przedstawiła ogólną charakterystykę prozdrowotnych składników żywności, a następnie szeroko omówiła składniki prozdrowotne zawarte w roślinach strączkowych takie jak: białko, skrobia, tłuszcz, witaminy, polifenole oraz ich znaczenie dla zdrowia.

Na koniec konferencji mgr inż. Elżbieta Słowik z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przedstawiła prezentację na temat „ Zastosowania roślin strączkowych w wypiekach”, podczas której wyczerpująco omówiła wyniki badań dotyczące możliwości technologicznego zastosowania roślin strączkowych w produkcji pieczywa, a także wpływ mączek z tych roślin na wyroby ciastkarskie.

Poprzez operację zrealizowaną w formie konferencji oraz wydania publikacji doszło do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, co przyczyniło się do utworzona sieć kontaktów pomiędzy naukowcami, rolnikami, piekarzami oraz doradcami. Uczestnicy konferencji zapoznani z wartościami prozdrowotnymi roślin strączkowych oraz z możliwością ich zastosowania w piekarnictwie i cukiernictwie zostali zachęceni do wdrożenia nowych technologii w produkcji na obszarach wiejskich.

 

 

 

 

 

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje w dniach 9-11 października 2019 r. wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego pt. "Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winnogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych".

Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ROW- Kierownik Monika Mrożek tel. 515 275 887.

W załączeniu:  formularz zgłoszeniowy

 

 

|

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Na podstawie:

  • 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)

oraz

  • 18 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

  1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
  • 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
  • 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 11.09.2019 o godz. 9:30  w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126  odbędzie się  konferencja pn. ”Innowacyjne zastosowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania ekologicznych roślin strączkowych do wypieków poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych czynników oraz korzyści wynikających z uprawy tych roślin, ich składników prozdrowotnych oraz zalet zastosowania roślin strączkowych do wypieków.


Program Konferencji:


9:30-10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i przedstawienie programu konferencji – Dyrektor ŚODR w Częstochowie
10:15 - 11:00 – Rośliny strączkowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy uprawy
prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG Puławy
11:00 – 11:45 – Znaczenie gospodarcze i perspektywy uprawy soi w Polsce
dr hab. Mariola Staniak IUNG Puławy
11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 -12:45 – Wartości prozdrowotne roślin strączkowych
 dr  inż. Małgorzata Kulczak IBPRS Warszawa
12:45 -13:30 – Zastosowanie roślin bobowatych w produkcji pieczywa
mgr inż. Elżbieta Słowik IBPRS Warszawa
13:30 – 14:15 – Mąki z roślin bobowatych jako zamienniki jaj w wyrobach ciastkarskich
mgr inż. Elżbieta Słowik IBPRS Warszawa
14:15 – 14:30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji
14:30 -15:30 – Obiad


Serdecznie zapraszamy rolników , mieszkańców obszarów wiejskich, piekarzy, cukierników, doradców rolniczych.
Zainteresowane osoby udziałem w konferencji prosimy o dostarczenie wypełnionego zgłoszenia do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ( pokój nr 8) ul. Wyszyńskiego 70/126 do dnia 02.09.2019r. lub przesłanie skanu zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszeniowy

|

W dniu 24 sierpnia 2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poniżej przesyłam link do opublikowanej w dniu 31 sierpnia nowelizacji przepisów dla działania „Współpraca" PROW 2014-2020. Link poniżej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1683

Jednocześnie dla ułatwienia i do chwili opublikowania jednolitej treści rozporządzenia, publikujemy nieformalną jednolitą treść  Rozporządzenia wraz ze zmianami z 4 rozporządzeń zmieniających

|

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126 odbędzie się konferencja pn. „Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych”, która realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Schemat II Pomocy Technicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców i przetwórców z terenów wiejskich, osoby zajmujące się sprzedażą produktów rolnych, rolników korzystających z pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, doradców rolniczych i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.
Marketing to działania rynkowe podejmowane w celu jak najkorzystniejszego sprzedawania wyrobów i usług, które wpływają i kształtują rynek żywności. Jest również jednym
z istotnych elementów składających się na sukcesy ekonomiczne gospodarstwa rolnego. Kluczowym elementem marketingu jest promocja, ponieważ dzięki niej producenci mogą informować potencjalnych nabywców o produkowanych towarach i zachęcać ich do zakupu.
Rolnicy niejednokrotnie mają duży problem ze skutecznym wejściem na rynek i odpowiednią promocją produktów rolnych. Uczestnictwo w konferencji pozwoli zapoznać się
z nowoczesnymi metodami marketingowymi, które pozwolą na efektywne zwiększanie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez rolników. Wybitni specjaliści omówią m.in. zagadnienia dotyczące definicji produktu z punktu widzenia innowacyjnego marketingu, innowacyjnych instrumentów promocji produktów rolno-spożywczych.

|

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz projektowaną ustawą o ochronie danych osobowych (druk sejmowy nr 2410), która ma zacząć obowiązywać w tym samym dniu, a jednocześnie z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zmienione zostaną postanowienia §16 ust. 5 i 6 formularza umowy na realizację operacji przez partnera KSOW.

W związku z powyższym na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce dotyczącej konkursu dla partnerów KSOW został zamieszczony zaktualizowany formularz umowy na realizację operacji.

http://www.minrol.gov.pl/

|

W związku z ogłoszeniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przekazujemy poniższą informację.

„Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.”

|

Komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018 roku, w dniu 18 kwietnia zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

Lista ocenionych operacji

KSOW