Slide 1 - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj

ZOSTAŃ PARTNEREM SIR

Formularz zgłoszeniowy.

plan działania

WYSZUKAJ PARTNERA SIR

Baza partnerów SIR.

CZYM JEST SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, podmioty agroturystyki i turystyki wiejskiej, producentów żywności z terenów wiejskich oraz osoby zainteresowane…

Czytaj dalej

Zaproszenie Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, podmioty agroturystyki i turystyki wiejskiej, producentów żywności z terenów wiejskich oraz osoby zainteresowane…

Czytaj dalej

Konferencja „Aktualne wyzwania w nowoczesnych technologiach uprawy roślin jagodowych” Operacja realizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach działania KSOW…

Czytaj dalej

LOKALNE PARTNERSTWA DS. WODY

Stoimy obecnie w obliczu zachodzących gwałtownie zmian klimatycznych, które są skutkiem intensywnego rozwoju w wielu dziedzinach gospodarki światowej, przemysłu, ale również ery…

Czytaj dalej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje projekt utworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody w województwie śląskim. Jest to zadanie zlecone przez…

Czytaj dalej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprosiło na spotkanie wszystkich koordynatorów Lokalnych Partnerstw ds. Wody tworzonych na terenie kraju.  Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor…

Czytaj dalej

LINK DO MAJOWEGO WYDANIA NEWSLETTERA EIP-AGRI:

POMOC TECHNICZNA

operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"