ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

W dniach 3-8.07.2017 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje Wyjazd studyjny – Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli

Cel wyjazdu to wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych. Poprzez kontakty z holenderskim doradztwem, naukowcami, grupami operacyjnymi oraz osobami zajmującymi się budowaniem sieci i łączeniem poszczególnych podmiotów wzrośnie poziom wiedzy wśród uczestników wyjazdu, którymi są: doradcy, rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pilotażowy nabór do działania „Współpraca” przyczyni się do aktywizacji potencjalnych uczestników Grup Operacyjnych, a wyjazd będzie znakomitym wsparciem do powstawania grup w województwie śląskim.

|

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.