ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyjazd studyjny pn.
„Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem organizacji tego projektu jest ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, którzy poznając się na takich wyjazdach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów pracujących
w Instytucie Pszczelarstwa w Dol oraz dobrych praktyk pozwolą pszczelarzom spojrzeć na dany temat z innej perspektywy niż dotychczas.

|

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem studyjnym
do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej
informujemy, że termin wyjazdu uległ zmianie.
Nowy termin wyjazdu to 23 października 2017 r.

                             jjjj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich - wyjazd studyjny”, do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.( woj.małopolskie)

cpl

|
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego.” do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz gospodarstw zajmujących się produkcja wołowiny w Mysłakach oraz Pacółtowie.

Wyjazd odbędzie się w dniach 28 - 29.09. 2017r.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnikom zostanie przybliżona wiedza z zakresu chowu
i hodowli bydła mięsnego. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się
z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

Do udziału serdecznie zapraszamy rolników- a w szczególności zajmujących się produkcją bydła opasowego oraz doradców rolniczych.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

|

Informujemy dostawców i odbiorców produktów rolnych o dostępności innowacyjnej giełdy Dograne, stworzonej przez polski zespół partnerujący sieci SIR.

Jest to całkowicie zautomatyzowany system internetowy umożliwiający zarówno efektywne znalezienie stałych kontaktów handlowych i zbytu na surowce rolne, jak i realizowanie bieżącej współpracy z kontrahentami w branży.

Jak działa ta innowacja?

W dużym uproszczeniu, rynek współpracy Dograne rozszerza sposób działania tradycyjnej tablicy, na której rolnicy publikują ogłoszenia rolnicze o zaawansowany system algorytmicznego kojarzenia kontrahentów i ofert użytkowników. W przeciwieństwie do aktualnych rozwiązań desek ogłoszeniowych wymagających „fizycznego” zaangażowania rolnika już na etapie przeszukiwania ogłoszeń czy monitorowania zawartych w nich informacji, Giełda rolna Dograne automatyzuje każdy z trzech etapów nawiązywania współpracy rynkowej, w tym:

  • utworzenie i wprowadzenie na rynek oferty odzwierciedlającej potrzebę użytkownika co do kupna lub sprzedaży produktów rolnych,
  • skojarzenie i nawiązanie współpracy z precyzyjnie dopasowanym potencjalnym kontrahentem,
  • uzgodnienie szczegółowych warunków dostawy, terminu i specyfikacji produktu.