operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego.”

W  ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020  na 2018 rok w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zgodnie z umową nr 48/C/2018.

Termin realizacji operacji 1 czerwca – 30 lipca 2018 rok.