ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniach 12-14 lipca br., w ramach działalności Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich zorganizował wyjazd studyjny pn. „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”.  Uczestnikami byli doradcy i rolnicy z powiatu kłobuckiego, w tym: właściciele gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, osoby prowadzące zagrody edukacyjne.
Celem wyjazdu było poznanie innowacyjnych działań w zakresie wykorzystania roślin zielarskich. Wspólny wyjazd był okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami, doradcami i odwiedzanymi firmami, co może zaowocować powstaniem sieci współpracy.

W programie wyjazdu znalazły się wykłady, warsztaty oraz pobyt w gospodarstwie „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i w spółdzielni socjalnej „Zioła Siedleckie” w Siedlcach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt pt. „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 20 czerwca Śląski  Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zorganizował wyjazd studyjny  poświęcony realizacji  programu „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka” do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie. Uczestnikami  wyjazdu byli  producenci ziemniaków i doradcy z województwa śląskiego. Celem wyjazdu było ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi i jednostkami naukowymi  zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 7 czerwca b.r. grupa uczestników wyjazdu studyjnego pt. „Innowacyjne sposoby ograniczania niskiej emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich”, zorganizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB  w  Puławach, miała okazję zapoznać się z założeniami projektu LCAgri, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG.
W jego ramach w 8 gospodarstwach doświadczalnych IUNG-PIB, zlokalizowanych w różnych regionach Polski, stosowane są innowacyjne nisko-emisyjne praktyki rolnicze. Wykonywane są także  pomiary polowe emisji gazów cieplarnianych takich jak podtlenek azotu i dwutlenek węgla oraz badania oceny efektywności technicznej i ekonomicznej proponowanych innowacyjnych praktyk.

Miło nam poinformować że; Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  zakończyło projekt „KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ 17 SPOTKAŃ W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA 2014-2020 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt ten był realizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości , poprzez organizację konferencji w dniach 24-25. listopad 2016r.  w Ośrodku Wypoczynkowym  „Orle Gniazdo Hucisko”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.