ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

W dniach 28 - 29 września br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie/ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zrealizował kolejny projekt z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" .

Celem wyjazdu było przybliżenie rolnikom innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji bydła mięsnego, a także przedstawienie produkcji bydła mięsnego jako alternatywy dla produkcji mleka szczególnie w przypadku rolników utrzymujących mniejsze stada.

Seminarium wyjazdowe przyczyniło się do nawiązania współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami nauki. Taka wzajemna współpraca pozwoli na uzyskiwanie przez producentów lepszych wyników ekonomicznych w swojej produkcji. Doradcy zaś mają możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz wykorzystanie jej w szkoleniach i w codziennej pracy doradczej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie śląskim zrealizował kolejny projekt w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017
w zakresie SIR.

W dniach 03-08.07.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Holandii pn. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniach 12-14 lipca br., w ramach działalności Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich zorganizował wyjazd studyjny pn. „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”.  Uczestnikami byli doradcy i rolnicy z powiatu kłobuckiego, w tym: właściciele gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, osoby prowadzące zagrody edukacyjne.
Celem wyjazdu było poznanie innowacyjnych działań w zakresie wykorzystania roślin zielarskich. Wspólny wyjazd był okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami, doradcami i odwiedzanymi firmami, co może zaowocować powstaniem sieci współpracy.

W programie wyjazdu znalazły się wykłady, warsztaty oraz pobyt w gospodarstwie „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i w spółdzielni socjalnej „Zioła Siedleckie” w Siedlcach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt pt. „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 20 czerwca Śląski  Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zorganizował wyjazd studyjny  poświęcony realizacji  programu „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka” do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie. Uczestnikami  wyjazdu byli  producenci ziemniaków i doradcy z województwa śląskiego. Celem wyjazdu było ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi i jednostkami naukowymi  zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.