ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

loga napis sir

W dniach 23-25.05.2018 r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u (Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich) do województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany był w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2018 rok w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniach 9 – 11 kwietnia 2018 w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbył się pierwszy warsztat realizowany w ramach projektu „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi”. Krakowski oddział CDR wygrał postępowanie na realizację tego projektu i ze względu na charakter tej instytucji, jej zadania statutowe oraz doświadczenie w pracy z doradcami należy mieć nadzieję na bardzo dobrą i prawidłową realizację tego projektu.

IMG 6143

Dobrym zwiastunem przykładnej realizacji był właśnie pierwszy z zaplanowanych warsztatów. W szkoleniu wzięła udział dyrekcja ŚODR w Częstochowie w osobach dyrektora Pana Marka Dziubka oraz zastępców dyrektora pp. Anny Szymik i Tomasza Wekiery. Uczestnikami byli też kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, kierownicy działów a także pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

We wtorek 28 listopada br w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana  w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.DSC05039

W dniach 25-27.10.2017r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników w tym przede wszystkim pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowane tematyką pszczelarską.

Głównym celem operacji było ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, zapoznanie z innowacjami wprowadzanymi przez Instytut Pszczelarstwa w Dol, wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez instytut naukowy, przeniesienie przykładów dobrych praktyk z terenu Czech na teren południowej Polski - województwa śląskiego. Realizacja tej operacji przyczyniła się do zawiązania potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorze pszczelarskim w Polsce. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego staną się w przyszłości ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Poprzez wyjazd nastąpiła aktywizacja pszczelarzy, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyka pszczelarską, celem osiągnięcia założeń Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a co za tym idzie wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.