ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 30 września 2016 roku zrealizował projekt pn.:
„Nowoczesna uprawa winogron w warunkach podgórskich ,innowacje w produkcji wina ,soków oraz esencji z resveratrolem"
Wyjazd studyjny do miejscowości Mnich, gmina Chybie województwo śląskie.
Program wyjazdu studyjnego skierowany był do rolników, doradców i przetwórców rolno-spożywczych z terenów Podbeskidzia. Zainteresowanie było bardzo duże a pula miejsc tylko dla 45 osób.

W dniu 1 października 2015 roku w siedzibie PZDR w Częstochowie o godz. 10.00 , ul. Radomska 2 odbędzie się szkolenie informacyjne z zakresu Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich ( SIR ).
Serdecznie zapraszamy doradców i zainteresowanych potencjalnych partnerów SIR.
Informacji nt. SIR udzielać będzie Anna Kowalska-Fert- koordynator wojewódzki z zakresu SIR.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie  i na obszarach wiejskich (SIR) w dniu 6 października 2016 r. zrealizował projekt pn.:

„Wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji dla podmiotów z sektora rolnego w powiecie bielskim – wyjazd studyjno-konsultacyjny do producenta wysokojakościowych miodów pitnych”

do miejscowości Łazisko k/Tomaszowa Mazowieckiego. Program wyjazdu studyjno – konsultacyjnego skierowany był szczególnie do osób przedsiębiorczych z gospodarstw rolnych gminy Wilamowice oraz doradców rolnych. Zainteresowanie ze strony rolników   i przedsiębiorców rolno – spożywczych było ogromne, jednak miejsc tylko 40.

W miesiącu grudniu br. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, na terenie województwa śląskiego, przeprowadził 3 spotkania szkoleniowo-informujące dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z zakresu SIR.

Pierwsze dwa z nich, odbyły się 16 grudnia w Mikołowie i Bielsku-Białej. Kolejne odbyło się 23 grudnia 2015r. w Częstochowie. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematem przewodnim spotkań był zakres działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP_AGRI). Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali materiały promocyjne.

Podczas spotkań zostały przybliżone uczestnikom między innymi zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji oraz roli, zadań i struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), jak również przedstawiono zagadnienia dotyczące finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca" ze środków PROW 2014-2020.