ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyjazd studyjny na doświadczalną fermę Czaple był możliwy dzięki realizacji projektu opracowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie „ Innowacyjność w chowie i hodowli świń” Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Uczestnicy wyjazdu mogli przez ponad 4 godziny wysłuchać praktycznego wykładu i zapoznać się nie tylko z wynikami ale także z kulisami i technikami prowadzonych prac doświadczalnych. Mogli wreszcie bezpośrednio w obiektach obserwować i zaznajamiać się z pracą, funkcjonowaniem obiektów, stosowanymi systemami produkcji i organizacją fermy.

W dniu 06.12.2016 r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował projekt pn.
„ Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich" – XXII Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

Projekt został opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 06.12.2016r. odbyła się na Jasnej Górze w Auli Ojca A. Kordeckiego XXII Krajowa Konferencja Pszczelarska pt. „ Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich".
Projekt składał się z części teoretycznej, gdzie wyczerpująco zostały przedstawione zagadnienia związane z wykorzystaniem produktów pszczelich. Pierwszy wykład bardzo szczegółowo opisywał propolis ( jego budowę, skład, zastosowanie, właściwości) natomiast drugi prezentował wszystkie informacje dotyczące miodu ( skład, czynniki go kształtujące, ograniczenia w spożyciu).
Konferencję otwierał oraz przedstawiał zaproszonych gości Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W dniach 16-17 listopada 2016 r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Częstochowie - PZDR w Lublińcu, zrealizował operację pn. „ Propagowanie nowoczesnych technologii w chowie bydła mlecznego – roboty udojowe” Projekt został opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Częstochowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 16-17 listopada 2016 r.  odbyła  się w Lublińcu  Konferencja szkoleniowa oraz wyjazd studyjny do gospodarstwa rolnego Pani Doroty Wyrobek w Ślizowie  koło Sycowa,  powiat Oleśnica. Projekt  składał  się z   części teoretycznej – pierwszy dzień, gdzie wyczerpująco przedstawione zostały zagadnienia związane z automatyzacją doju w nowoczesnej oborze oraz wyjazdu studyjnego – drugi dzień, zorganizowanego  w celu pokazania wdrożonego rozwiązania w oborach. W pierwszym dniu,  w otwarciu  konferencji  uczestniczył Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek.

18 października 2016 roku  32-osobowa grupa wzięła udział w wyjeździe studyjnym pn.
„Inkubator kuchenny jako innowacyjne wsparcie małego przetwórstwa".
Celem naszego wyjazdu była wizyta w Inkubatorze Kuchennym. Założeniem wizyty było poznanie na jego przykładzie idei zakładania takich obiektów i zasady działania inkubatorów kuchennych na obszarach wiejskich.