ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 7 czerwca b.r. grupa uczestników wyjazdu studyjnego pt. „Innowacyjne sposoby ograniczania niskiej emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich”, zorganizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB  w  Puławach, miała okazję zapoznać się z założeniami projektu LCAgri, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG.
W jego ramach w 8 gospodarstwach doświadczalnych IUNG-PIB, zlokalizowanych w różnych regionach Polski, stosowane są innowacyjne nisko-emisyjne praktyki rolnicze. Wykonywane są także  pomiary polowe emisji gazów cieplarnianych takich jak podtlenek azotu i dwutlenek węgla oraz badania oceny efektywności technicznej i ekonomicznej proponowanych innowacyjnych praktyk.

Miło nam poinformować że; Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  zakończyło projekt „KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ 17 SPOTKAŃ W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA 2014-2020 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt ten był realizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości , poprzez organizację konferencji w dniach 24-25. listopad 2016r.  w Ośrodku Wypoczynkowym  „Orle Gniazdo Hucisko”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować że ; Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zakończył projekt „Innowacyjność w chowie i hodowli królików – wyjazd studyjny” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt ten był realizowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, po przez organizację dwóch konferencji 21 listopada 2016 r. w siedzibie ŚODR Częstochowie, 23 listopada 2016 w Oddziale ŚODR w Mikołowie oraz organizację autokarowego wyjazdu studyjnego 9 grudnia 2016 r. na fermę królików do Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie Państwowego Instytutu Badawczego Instytutu Zootechniki w Balicach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Innowacyjność w chowie i hodowli świń. Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tradycyjnie już pod koniec roku, odbywają się u nas, w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego spotkania hodowców i producentów trzody chlewnej, można powiedzieć ten czas upływa pod znakiem – świni, ale tym razem rozmachem i atrakcyjnością przyćmił poprzednie lata.

Śmiało można powiedzieć, że te tradycyjne jednorazowe spotkania przybrały wielowątkowy, kilkudniowy charakter – Dni Świni 2016, a to za sprawą realizacji projektu opracowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie „ Innowacyjność w chowie i hodowli świń. Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” w ramach którego odbyły się dwie duże konferencje w Częstochowie i Mikołowie.