ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

 loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

„Innowacyjne technologie w przetwórstwie sadowniczym-produkcja cydru szansą dla rolników woj. śląskiego”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim zrealizował kolejny projekt z Planu Operacyjnego KSOW w zakresie SIR na 2018 rok.

Projekt pt. „Innowacyjne technologie w przetwórstwie sadowniczym-produkcja cydru szansą dla rolników woj. śląskiego” został zrealizowany w terminie od 18 do 20 czerwca 2018 r. na terenie woj. lubelskiego.

Wyjazd studyjny, w którym wzięło udział 30 uczestników polegał na przeszkoleniu rolników, sadowników, doradców, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technologiach sadowniczych, przechowalnictwie, sortowaniu, pakowaniu i chłodzeniu owoców, sprzedaży i marketingu.

Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zagadnieniem innowacji
w rolnictwie, możliwościami praktycznego zastosowania przedstawianych rozwiązań, nawiązanie kontaktów i współpracy między potencjalnymi uczestnikami grup operacyjnych oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w gospodarstwach zajmujących się produkcją sadowniczą.

loga napis sir

W dniach 23-25.05.2018 r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u (Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich) do województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany był w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2018 rok w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniach 9 – 11 kwietnia 2018 w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbył się pierwszy warsztat realizowany w ramach projektu „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi”. Krakowski oddział CDR wygrał postępowanie na realizację tego projektu i ze względu na charakter tej instytucji, jej zadania statutowe oraz doświadczenie w pracy z doradcami należy mieć nadzieję na bardzo dobrą i prawidłową realizację tego projektu.

IMG 6143

Dobrym zwiastunem przykładnej realizacji był właśnie pierwszy z zaplanowanych warsztatów. W szkoleniu wzięła udział dyrekcja ŚODR w Częstochowie w osobach dyrektora Pana Marka Dziubka oraz zastępców dyrektora pp. Anny Szymik i Tomasza Wekiery. Uczestnikami byli też kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, kierownicy działów a także pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

We wtorek 28 listopada br w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana  w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.DSC05039