ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

 

W dniu 11 września 2019 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja pn. „Innowacyjne zastosowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji zrealizowanej w formie konferencji oraz wydania publikacji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania ekologicznych roślin strączkowych do wypieków poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych czynników oraz korzyści wynikających z uprawy tych roślin, ich składników prozdrowotnych oraz zalet zastosowania roślin strączkowych do wypieków.  

Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego między innymi rolnicy, piekarze, cukiernicy oraz doradcy rolniczy. W sumie około 50 uczestników zainteresowanych ekologiczną uprawą roślin strączkowych oraz możliwością ich innowacyjnego zastosowania w wypiekach. Przybyłych wykładowców oraz uczestników przywitał Pan Marek Dziubek - Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Konferencję swoim wykładem rozpoczął prof. dr hab. Janusz Podleśny z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który przedstawił temat „ Rośliny strączkowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy uprawy”. W swoim wystąpieniu Pan Profesor szeroko omówił ekologiczną rolę roślin strączkowych oraz zasady uprawy wybranych gatunków takich jak: łubin, groch oraz bobik w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pan Profesor znacząco podkreślił zalety i korzyści wynikające z uprawy roślin strączkowych w rolnictwie ekologicznym.                                                                                   Następnie dr hab. Mariola Staniak z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowała temat „Znaczenie gospodarcze i perspektywy uprawy soi w Polsce”. Pani Doktor w swoim wystąpieniu omówiła m.in.właściwości dietetyczne nasion soi, obecną sytuację produkcji soi zarówno w kraju , jak i na świecie oraz korzyści wynikające z uprawy soi w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Po krótkiej przerwie kawowej konferencja została wznowiona wykładem dr inż. Małgorzaty Kulczak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie pt. „Prozdrowotne składniki roślin strączkowych”. Pani doktor przedstawiła ogólną charakterystykę prozdrowotnych składników żywności, a następnie szeroko omówiła składniki prozdrowotne zawarte w roślinach strączkowych takie jak: białko, skrobia, tłuszcz, witaminy, polifenole oraz ich znaczenie dla zdrowia.

Na koniec konferencji mgr inż. Elżbieta Słowik z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przedstawiła prezentację na temat „ Zastosowania roślin strączkowych w wypiekach”, podczas której wyczerpująco omówiła wyniki badań dotyczące możliwości technologicznego zastosowania roślin strączkowych w produkcji pieczywa, a także wpływ mączek z tych roślin na wyroby ciastkarskie.

Poprzez operację zrealizowaną w formie konferencji oraz wydania publikacji doszło do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, co przyczyniło się do utworzona sieć kontaktów pomiędzy naukowcami, rolnikami, piekarzami oraz doradcami. Uczestnicy konferencji zapoznani z wartościami prozdrowotnymi roślin strączkowych oraz z możliwością ich zastosowania w piekarnictwie i cukiernictwie zostali zachęceni do wdrożenia nowych technologii w produkcji na obszarach wiejskich.

 

 

 

 

 

|

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126 odbędzie się konferencja pn. „Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych”, która realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), Schemat II Pomocy Technicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców i przetwórców z terenów wiejskich, osoby zajmujące się sprzedażą produktów rolnych, rolników korzystających z pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, doradców rolniczych i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.
Marketing to działania rynkowe podejmowane w celu jak najkorzystniejszego sprzedawania wyrobów i usług, które wpływają i kształtują rynek żywności. Jest również jednym
z istotnych elementów składających się na sukcesy ekonomiczne gospodarstwa rolnego. Kluczowym elementem marketingu jest promocja, ponieważ dzięki niej producenci mogą informować potencjalnych nabywców o produkowanych towarach i zachęcać ich do zakupu.
Rolnicy niejednokrotnie mają duży problem ze skutecznym wejściem na rynek i odpowiednią promocją produktów rolnych. Uczestnictwo w konferencji pozwoli zapoznać się
z nowoczesnymi metodami marketingowymi, które pozwolą na efektywne zwiększanie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez rolników. Wybitni specjaliści omówią m.in. zagadnienia dotyczące definicji produktu z punktu widzenia innowacyjnego marketingu, innowacyjnych instrumentów promocji produktów rolno-spożywczych.

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 11.09.2019 o godz. 9:30  w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126  odbędzie się  konferencja pn. ”Innowacyjne zastosowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania ekologicznych roślin strączkowych do wypieków poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych czynników oraz korzyści wynikających z uprawy tych roślin, ich składników prozdrowotnych oraz zalet zastosowania roślin strączkowych do wypieków.


Program Konferencji:


9:30-10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i przedstawienie programu konferencji – Dyrektor ŚODR w Częstochowie
10:15 - 11:00 – Rośliny strączkowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy uprawy
prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG Puławy
11:00 – 11:45 – Znaczenie gospodarcze i perspektywy uprawy soi w Polsce
dr hab. Mariola Staniak IUNG Puławy
11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 -12:45 – Wartości prozdrowotne roślin strączkowych
 dr  inż. Małgorzata Kulczak IBPRS Warszawa
12:45 -13:30 – Zastosowanie roślin bobowatych w produkcji pieczywa
mgr inż. Elżbieta Słowik IBPRS Warszawa
13:30 – 14:15 – Mąki z roślin bobowatych jako zamienniki jaj w wyrobach ciastkarskich
mgr inż. Elżbieta Słowik IBPRS Warszawa
14:15 – 14:30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji
14:30 -15:30 – Obiad


Serdecznie zapraszamy rolników , mieszkańców obszarów wiejskich, piekarzy, cukierników, doradców rolniczych.
Zainteresowane osoby udziałem w konferencji prosimy o dostarczenie wypełnionego zgłoszenia do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ( pokój nr 8) ul. Wyszyńskiego 70/126 do dnia 02.09.2019r. lub przesłanie skanu zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszeniowy

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje w dniach 9-11 października 2019 r. wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego pt. "Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winnogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych".

Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ROW- Kierownik Monika Mrożek tel. 515 275 887.

W załączeniu:  formularz zgłoszeniowy