ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn.
„Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"W  ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020  na 2018 rok w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zgodnie z umową nr 48/C/2018.

Termin realizacji operacji 1 czerwca - 30 lipca 2018 rok.