ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

Z a p r o s z e n i e             
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
„Innowacyjność w chowie i hodowli królików – wyjazd studyjny”,
która odbędzie się 21.11.2016 r. (poniedziałek) o godz.10 00
w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126

W programie:

    - Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików.
    Profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego.
    Promocja mięsa króliczego – dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

    - Innowacyjność w chowie i hodowli królików. Organizacja bazy paszowej, tradycyjne i nowe tendencje
    oraz trendy w żywieniu królików, znaczenie biopreparatów, efektywnych mikroorganizmów oraz dodatków paszowych – dr Leszek Gacek ZD Chorzelów IZ PIB Balice.

    - Produkcja ekologiczna królików w oparciu o dostępne i alternatywne rozwiązania technologiczne – dr hab. Jacek Walczak, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

Na konferencji organizatorzy prowadzić będą zapisy na wyjazd studyjny -  9.12.2016 r. do ZD IZ Chorzelów.
Dla uczestników konferencji: bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany  jest poczęstunek - serwis kawowy oraz posiłek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!