ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, przedsiębiorców rolnych oraz doradców rolnych na jednodniowy wyjazd studyjny w dniu 7 czerwca 2017 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmujący tematykę

INNOWACYJNYCH  SPOSOBÓW  OGRANICZANIA  NISKIEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dzięki uczestnictwu w powyższym wyjeździe rolnicy oraz doradcy rolni będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze, a także z innowacyjnymi niskowęglowymi praktykami rolniczymi wprowadzanymi w Zakładach Doświadczalnych IUNG.

Ma to szczególne znaczenie w perspektywie realizacji przez potencjalnych beneficjentów wniosków inwestycyjnych dotyczących operacji i działań objętych wsparciem PROW 2014-2020. W każdej bowiem operacji należy wykazać jej wpływ na innowacyjność, środowisko przyrodnicze, klimat i zmniejszenie strat energetycznych.

|

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy oraz osoby zainteresowane tematem pszczelarstwa do udziału w XXII Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, która odbędzie się 06.12.2016r.  w Auli Ojca A.Kordeckiego na Jasnej Górze.

Szczegóły w programie:

6 grudnia - 22 Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie na temat:
„Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich"

|

Z a p r o s z e n i e             
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
„Innowacyjność w chowie i hodowli królików – wyjazd studyjny”,
która odbędzie się 21.11.2016 r. (poniedziałek) o godz.10 00
w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126

W programie:

    - Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików.
    Profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego.
    Promocja mięsa króliczego – dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

    - Innowacyjność w chowie i hodowli królików. Organizacja bazy paszowej, tradycyjne i nowe tendencje
    oraz trendy w żywieniu królików, znaczenie biopreparatów, efektywnych mikroorganizmów oraz dodatków paszowych – dr Leszek Gacek ZD Chorzelów IZ PIB Balice.

    - Produkcja ekologiczna królików w oparciu o dostępne i alternatywne rozwiązania technologiczne – dr hab. Jacek Walczak, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

Na konferencji organizatorzy prowadzić będą zapisy na wyjazd studyjny -  9.12.2016 r. do ZD IZ Chorzelów.
Dla uczestników konferencji: bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany  jest poczęstunek - serwis kawowy oraz posiłek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

|

Z a p r o s z e n i e
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
„Innowacyjność w chowie i hodowli świń.
Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”,
która odbędzie się 24.11.2016 r. (czwartek) o godz.10 00

w siedzibie ŚODR Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85 w sali konferencyjnej hotelu Agro

W programie :

    - Potencjał genetyczny świń i możliwości jego wykorzystania – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    - Innowacyjność w chowie i hodowli trzody chlewnej – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt – dr inż. Piotr Polok / POLSUS /
    - Zdrowie świń i profilaktyka podstawą efektywnej produkcji – dr inż. Piotr Polok /POLSUS/
    - Nowe tendencje w żywieniu świń i znaczenie dodatków paszowych – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Produkty regionalne i lokalne szansą rozwoju hodowli i regionu – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    Na konferencji organizatorzy będą prowadzili zapisy na wyjazd studyjny -  2.12.2016 r. do doświadczalnej fermy Czaple.

Dla uczestników konferencji: bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany jest także poczęstunek- serwis kawowy oraz posiłek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

|

Z A P R O S Z E N I E

na

Konferencję Szkoleniową i Wyjazd Studyjny „Propagowanie nowoczesnych technologii w chowie bydła mlecznego – roboty udojowe”

W dniach 16 - 17 listopada 2016 r. odbędzie się Konferencja Szkoleniowa oraz Wyjazd Studyjny do gospodarstwa rolnego.

Miejsce organizowanej Konferencji: Restauracja „Antares”, ul. Powstańców Śląskich 79, 42-700 Lubliniec.

     Konferencja składać się będzie z części teoretycznej (pierwszy dzień), gdzie wyczerpująco przedstawione zostaną zagadnienia związane z automatyzacją doju w nowoczesnej oborze oraz praktycznego wyjazdu studyjnego (drugi dzień), w celu pokazania wdrożonego rozwiązania w oborach.

|

Z a p r o s z e n i e             
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

„Innowacyjność w chowie i hodowli królików – wyjazd studyjny”, która odbędzie się 23.11.2016 r. (środa) o godz.10 00

w siedzibie ŚODR Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, w sali konferencyjnej hotelu Agro


W programie: - Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików.
Profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego. Promocja mięsa króliczego – dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.
- Innowacyjność w chowie i hodowli królików. Organizacja bazy paszowej, tradycyjne i nowe tendencje
oraz trendy w żywieniu królików, znaczenie biopreparatów, efektywnych mikroorganizmów oraz dodatków paszowych – dr Jacek Gacek ZD Chorzelów IZ PIB Balice.
- Produkcja ekologiczna królików w oparciu o dostępne i alternatywne rozwiązania technologiczne – dr hab. Jacek Walczak, prof. IZ PIB Instytutu Zootechniki w Balicach.

Na konferencji organizatorzy będą prowadzili  zapisy na wyjazd studyjny -  9.12.2016 r. do ZD IZ Chorzelów.
Dla uczestników konferencji : bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany jest także poczęstunek - serwis kawowy oraz posiłek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, zaprasza rolników uprawiających zboża i rzepak, doradców oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa z województwa śląskiego, do udziału w projekcie pn. „Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w hodowli odmian zbóż i rzepaku. Wyjazd studyjny do SDOO Pawłowice"
Projekt pn. „Zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w hodowli odmian zbóż i rzepaku. Wyjazd studyjny do SDOO Pawłowice" realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Operacja zakłada zorganizowanie jednodniowego wyjazdu studyjnego, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z nowymi odmianami zbóż i rzepaku. Wykłady będą dotyczyły tematyki związanej z SIR, postępem biologicznym w produkcji zbóż i rzepaku oraz charakterystyką odmian zbóż i rzepaku, zalecanych do uprawy w województwie śląskim
Wyjazd studyjny odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 roku (tj. środa).
Miejsce realizacji projektu:
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Pawłowice 44-180 Toszek Pawłowice, ul. Wiejska 25
Serdecznie zapraszamy!!! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Pszczynie – tel. 32 210 33 28 lub 515 275 909, 515275911
Termin zgłoszeń upływa w dniu 31.10.2016 r.
O przyjęciu na listę uczestników decydować będzie spełnienie kryteriów uczestnictwa, kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja organizatorów.

|

Z a p r o s z e n i e             

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
„Innowacyjność w chowie i hodowli świń.
Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”,

która odbędzie się 22.11.2016 r. (wtorek) o godz.10 00
w siedzibie ŚODR w Częstochowie, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 70/126

W programie:

    - Potencjał genetyczny świń i możliwości jego wykorzystania – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    - Innowacyjność w chowie i hodowli trzody chlewnej – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt – dr inż. Piotr Polok / POLSUS /
    - Zdrowie świń i profilaktyka podstawą efektywnej produkcji – dr inż. Piotr Polok /POLSUS/
    - Nowe tendencje w żywieniu świń i znaczenie dodatków paszowych – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Produkty regionalne i lokalne szansą rozwoju hodowli i regionu – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    Na konferencji organizatorzy będą prowadzili zapisy na wyjazd studyjny - 2.12.2016 r. do  doświadczalnej fermy Czaple.

Dla uczestników konferencji bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany  jest także  poczęstunek- serwis kawowy  oraz posiłek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

|

 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

rozpoczyna realizację cyklu
17 spotkań operacyjno- szkoleniowych
dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich


na temat

Działanie Współpraca (PROW 2014-2020) oraz zyski z możliwości tworzenia partnerstw na rzecz innowacji. 

Spotkania odbędą się w każdym powiecie według poniższego harmonogramu: