ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje w dniach 9-11 października 2019 r. wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego pt. "Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winnogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych".

Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ROW- Kierownik Monika Mrożek tel. 515 275 887.

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniu 28 listopada br. organizuje konferencję „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.sir zarowka

Program konferencji:

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników, słowo wstępne Dyrektor ŚODR w Częstochowie

10.15 – 11.00 – „Rola programów IT i innowacji w tym zakresie w przyszłej pracy doradztwa rolniczego” – Maciej Zacharczuk - Kierownik Działu Teleinformatyki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

11.00 – 13.00 – prezentacja aplikacji i programów komputerowych w rolnictwie

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 16.00 – ”Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej” i podsumowanie konferencji - dr hab. inż. prof. UR - Michał Cupiał - Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

|

„W dniu 26 października 2018 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego 70/126 odbędzie się konferencja pt.

Krótkie łańcuchy dostaw żywności w oparciu o produkty regionalne w województwie śląskim zorganizowanej przez POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI i WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE na zlecenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program konferencji

|

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyjazd studyjny pn.
„Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem organizacji tego projektu jest ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, którzy poznając się na takich wyjazdach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów pracujących
w Instytucie Pszczelarstwa w Dol oraz dobrych praktyk pozwolą pszczelarzom spojrzeć na dany temat z innej perspektywy niż dotychczas.

|

loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniach 18 -20.06.2018r. odbędzie się wyjazd studyjny do województwa lubelskiego pod nazwą „Innowacyjne technologie w przetwórstwie sadowniczym- produkcja cydru szansą dla rolników woj. śląskiego”

jabłka

|

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem studyjnym
do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej
informujemy, że termin wyjazdu uległ zmianie.
Nowy termin wyjazdu to 23 października 2017 r.

                             jjjj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich - wyjazd studyjny”, do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.( woj.małopolskie)

cpl

|

loga sir bez

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniach 23-25.05.2018r. odbędzie się wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą „Rolnictwo zaangażowane społecznie - jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej”.

|
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego.” do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz gospodarstw zajmujących się produkcja wołowiny w Mysłakach oraz Pacółtowie.

Wyjazd odbędzie się w dniach 28 - 29.09. 2017r.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnikom zostanie przybliżona wiedza z zakresu chowu
i hodowli bydła mięsnego. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się
z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

Do udziału serdecznie zapraszamy rolników- a w szczególności zajmujących się produkcją bydła opasowego oraz doradców rolniczych.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.