ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniu 28 listopada br. organizuje konferencję „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.sir zarowka

Program konferencji:

10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników, słowo wstępne Dyrektor ŚODR w Częstochowie

10.15 – 11.00 – „Rola programów IT i innowacji w tym zakresie w przyszłej pracy doradztwa rolniczego” – Maciej Zacharczuk - Kierownik Działu Teleinformatyki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

11.00 – 13.00 – prezentacja aplikacji i programów komputerowych w rolnictwie

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 16.00 – ”Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej” i podsumowanie konferencji - dr hab. inż. prof. UR - Michał Cupiał - Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

|

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyjazd studyjny pn.
„Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem organizacji tego projektu jest ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, którzy poznając się na takich wyjazdach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów pracujących
w Instytucie Pszczelarstwa w Dol oraz dobrych praktyk pozwolą pszczelarzom spojrzeć na dany temat z innej perspektywy niż dotychczas.

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z a p r o s z e n i e

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ  I WYJAZD STUDYJNY
„Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”

która odbędzie się dnia:
27.06.2017 r. (wtorek) o godz.10 00
w siedzibie ŚODR w Częstochowie, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 70/126

dnia:  28.06.2017 r. (środa) o godz.10 00
w siedzibie ŚODR Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85

dnia: 20.06.2017 r. (wtorek) wyjazd studyjny do
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB  Oddział w Jadwisinie

Program Konferencji Szkoleniowej w Częstochowie i Mikołowie:

|

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem studyjnym
do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej
informujemy, że termin wyjazdu uległ zmianie.
Nowy termin wyjazdu to 23 października 2017 r.

                             jjjj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich - wyjazd studyjny”, do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.( woj.małopolskie)

cpl

|

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, przedsiębiorców rolnych oraz doradców rolnych na jednodniowy wyjazd studyjny w dniu 7 czerwca 2017 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmujący tematykę

INNOWACYJNYCH  SPOSOBÓW  OGRANICZANIA  NISKIEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dzięki uczestnictwu w powyższym wyjeździe rolnicy oraz doradcy rolni będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze, a także z innowacyjnymi niskowęglowymi praktykami rolniczymi wprowadzanymi w Zakładach Doświadczalnych IUNG.

Ma to szczególne znaczenie w perspektywie realizacji przez potencjalnych beneficjentów wniosków inwestycyjnych dotyczących operacji i działań objętych wsparciem PROW 2014-2020. W każdej bowiem operacji należy wykazać jej wpływ na innowacyjność, środowisko przyrodnicze, klimat i zmniejszenie strat energetycznych.

|
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie organizuje w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego.” do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz gospodarstw zajmujących się produkcja wołowiny w Mysłakach oraz Pacółtowie.

Wyjazd odbędzie się w dniach 28 - 29.09. 2017r.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnikom zostanie przybliżona wiedza z zakresu chowu
i hodowli bydła mięsnego. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się
z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

Do udziału serdecznie zapraszamy rolników- a w szczególności zajmujących się produkcją bydła opasowego oraz doradców rolniczych.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

|

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy oraz osoby zainteresowane tematem pszczelarstwa do udziału w XXII Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, która odbędzie się 06.12.2016r.  w Auli Ojca A.Kordeckiego na Jasnej Górze.

Szczegóły w programie:

6 grudnia - 22 Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie na temat:
„Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich"

|

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z A P R O S Z E N I E

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
zaprasza na wyjazd studyjny
„Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”, który odbędzie się w dniach: 12-14 lipca 2017 r.  
do gospodarstwa „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.

|

Z a p r o s z e n i e
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
„Innowacyjność w chowie i hodowli świń.
Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”,
która odbędzie się 24.11.2016 r. (czwartek) o godz.10 00

w siedzibie ŚODR Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85 w sali konferencyjnej hotelu Agro

W programie :

    - Potencjał genetyczny świń i możliwości jego wykorzystania – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    - Innowacyjność w chowie i hodowli trzody chlewnej – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt – dr inż. Piotr Polok / POLSUS /
    - Zdrowie świń i profilaktyka podstawą efektywnej produkcji – dr inż. Piotr Polok /POLSUS/
    - Nowe tendencje w żywieniu świń i znaczenie dodatków paszowych – dr hab. inż. Jacek Walczak / IZ Balice /
    - Produkty regionalne i lokalne szansą rozwoju hodowli i regionu – dr inż. Aurelia Mucha / IZ Balice /
    Na konferencji organizatorzy będą prowadzili zapisy na wyjazd studyjny -  2.12.2016 r. do doświadczalnej fermy Czaple.

Dla uczestników konferencji: bezpłatne materiały szkoleniowe, przewidziany jest także poczęstunek- serwis kawowy oraz posiłek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !