ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

29 czerwca, dzień Świętych Piotra i Pawła, to w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zwyczajowo organizowane Dni Otwartych Drzwi. Na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach będącego częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się wydarzenie organizowane przez te dwie instytucje. W programie były między innymi szkolenia z zakresu uprawy roślin, prezentowano listę zalecanych odmian zgodnie z misją instytucji zajmującej się nowymi odmianami czyli Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych „Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”. Obok szkoleń odbywały się pokazy maszyn i narzędzi rolniczych oraz wystawiały się firmy obsługujące rolnictwo.

Doradcy z PZDR w Lublińcu udzielali informacji rolnikom, których zgromadziło się około 300. Wśród stoisk nie zabrakło punktu informacyjnego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w którym pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zajmujący się SIR udzielali informacji o tej nowej inicjatywie.