ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

W dniach 3-8.07.2017 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje Wyjazd studyjny – Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli

Cel wyjazdu to wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych. Poprzez kontakty z holenderskim doradztwem, naukowcami, grupami operacyjnymi oraz osobami zajmującymi się budowaniem sieci i łączeniem poszczególnych podmiotów wzrośnie poziom wiedzy wśród uczestników wyjazdu, którymi są: doradcy, rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pilotażowy nabór do działania „Współpraca” przyczyni się do aktywizacji potencjalnych uczestników Grup Operacyjnych, a wyjazd będzie znakomitym wsparciem do powstawania grup w województwie śląskim.

Realizacja programu wyjazdu umożliwi uczestnikom lepszą wymianę wiedzy i zapoznanie się modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi, które docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju oraz przyczyni się do ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich

Wyjazd studyjny posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej w Polsce. Wyjazd studyjny przyczyni się ułatwienia wymiany fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie.

Poprzez wyjazd nastąpi aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz in-nowacji w celu osiągnięcia celów SIR, a co za tym idzie wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.

Ramowy program wyjazdu przedstawia się następująco:

- zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami podczas wizyty na holenderskiej giełdzie kwiatowej

- warsztaty w Tomato World

- wizyty w gospodarstwach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

- pobyt na targu sprzedaży bezpośredniej farmerów holenderskich

- warsztaty w Delphy Improvement Centre

- wizyta w holenderskiej służbie doradztwa rolniczego – DLV Consultancy

- zapoznanie się z innowacjami w gospodarstwie zajmującym się chowem bydła mlecznego

- wizyta w Brukseli – sieć EPI-AGRI