ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

W dniach 08-09 marca w Poznaniu odbyły się po raz XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Dwudniowa konferencja zorganizowana została pod hasłem „Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych”.

W ostatnich latach rosnącym wyzwaniem dla rolników są rosnące wymagania dotyczące warunków prowadzenia produkcji rolniczej. Dlatego też właściwe zarządzenia gospodarstwem staję się istotnym wyzwaniem przed, którym staja polscy rolnicy. Rolnicy sami maja wiele pomysłów,  lecz nie wszyscy je realizują. Niestabilna sytuacja rynkowa i wiele niewiadomych dotyczących przyszłości funkcjonowania rynków podstawowych produktów rolniczych ograniczają podejmowanie odważnych decyzji. O tych oraz wielu innych problemach współczesnego rolnictwa rozmawiano na przedmiotowej konferencji. Podczas pierwszego dnia imprezy odbyła się jedna sesja plenarna podczas, której swój referat pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa w 2017 roku w kontekście Brexit, CETA, TTIP” wygłosił prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Następnie odbyły się spotkania w trzech grupach dyskusyjnych:

Grupa I – Produkcja roślinna

Grupa II – Produkcja mleka i wołowiny

Grupa III – Produkcja trzody chlewnej.

Podczas trwania każdej grupy odbywały się prezentację wiodących, innowacyjnych i wysoko rozwiniętych gospodarstw z Polski oraz Niemiec. Prezentacje były podłożem pod często gorące oraz żywiołowe dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji. Omawiano problemy napotykane w polskim rolnictwie jaki w Niemczech. Rozmawiano, zadawano pytania, udzielano odpowiedzi, gorąco dyskutowano a nawet spierano się w niektórych kwestiach. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma spotkania bardzo odpowiadała uczestnikom konferencji, pozwalając na dotarcie do sedna wielu problemów. Drugiego dnia spotkania odbyła się kolejna sesja plenarna podczas, której zaprezentowano cztery wystąpienia. Jako pierwszy swój wykład zaprezentował prof. Jerzy Bieńkowski z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN pt. „ Intensywna produkcja rolnicza a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym”. Kolejny wykład to „ EPI – przykłady funkcjonowania Grup Operacyjnych wprowadzających innowację w rolnictwie w Niemczech” zaprezentowany gościnnie przez mgr inż. Edkhard Kummerer z Niemiec. Następną prezentację pt. „ Dodatkowe źródła dochodu w gospodarstwie rolnym – produkcja serów ekologicznych” przedstawili państwo Beata i Leszek Futymowie, właściciele ekologicznego gospodarstwa rolnego. Czwartą prezentacje pt. „ Zmiany w ubezpieczeniach w rolnictwie” omówił pan Andrzej Janc przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Concordia.

 Jako podsumowanie całości konferencji odbyła się dyskusja plenarna z udziałem przedstawicieli rolnictwa polskiego oraz niemieckiego na temat dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwie – szanse i ograniczenia, której moderatorem był pan Karol Bujoczek.

Kolejne Dni Przedsiębiorcy Rolnego okazały się udaną imprezą, podczas której poruszano wiele palących kwestii i problemów związanych z rolnictwem oraz proponowano wiele sposobów na ich rozwiązanie.

 W konferencji Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowała Anna Kowalska-Fert – koordynator SIR województwa śląskiego.