ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|
Dziś ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie dla partnerów KSOW na wybór operacji do realizacji w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

Na podstawie:

  1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz
  2. § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniu 11 kwietnia 2016r. miał przyjemność gościć  w swojej siedzibie przedstawicieli Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z województwa opolskiego Pana Dariusza Sitko i  Panią Alicję Brychcy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłą wizytę. Mamy nadzieję, że udział w naszym projekcie pn.
„ Innowacyjny model uprawy roślin w systemie rynnowym- w tym nowoczesna uprawa truskawki( system daszkowy) , realizowanego w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 w zakresie SIR był przykładem dobrej praktyki w ramach SIR.

 

Zapraszamy ponownie

|

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.TEKST ROZPORZĄDZENIA

 

Planowany nabór wniosków do Działania WSPÓŁPRACA planowany jest na czerwiec 2017r.( zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r. ogłoszonym na stronie MRiRW).

|

10 maja br odbyło się spotkanie pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z Panią Łucją Chrzęstek – Bar Dyrektorem Zespołu Szkól w Nakle Śląskim. Szkoła w Nakle jest jedyną szkoła rolniczą w województwie śląskim podległą bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Wobec nowych wyzwań stojących przed ośrodkiem dotyczących stworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich ustalono szereg tematów, które mogłyby być podstawa współpracy doradztwa ze szkolnictwem rolniczym. Dbając o przyszłe kadry naszego rolnictwa, którego podstawą rozwoju będą właśnie innowacje, praca poświęcona młodzieży szkolnej przyniesie efekty.

|

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

  • Robust and resilient dairy production systems,
  • Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems,
  • Diseases and pests in viticulture.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższym zakresie mogą składać aplikacje do dnia 11 lipca br. Członkami Grupy mogą być: rolnicy, leśnicy doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

|

Przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na czele z dyrektorem Panem Grzegorzem Boskim wzięli udział w Krajowym Kongresie Naukowo-Technicznym pn.: „Innowacje w Rolnictwie” organizowanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działalności SIR. 

Tematyka konferencji była zróżnicowana, począwszy od prelekcji nt. tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wygłoszonej przez Panią Iwonę Obojską – Krajowego Koordynatora Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wykłady o rolnictwie precyzyjnym i wykorzystaniu systemu GPS w rolnictwie, innowacyjnej technologii produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj, plonowaniu odmian soi genetycznie niemodyfikowanych, znaczeniu międzyplonów w integrowane produkcji roślin, na innowacyjnym gospodarowaniu wodami dla potrzeb rolnictwa kończąc.
Dziękujemy za zaproszenie….

https://www.facebook.com/SiecSIR/posts/1630401977280693

|

Podczas tegorocznej XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował nową perspektywę współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Prezentacja i promocja SIR przebiegała wraz z prezentacją stoisk Instytutów Naukowych Resortu Rolnictwa, które tworzyły całość w ramach projektu pn.: „ Wystawa „ Instytuty resortu rolnictwa- NAUKA POLSKA"- przykłady i promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego". Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Celem operacji była promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, wraz z promocją innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i leśnictwie prezentowanych przez Instytuty Rolnicze oraz aktywizacja potencjalnych odbiorców do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

|

W Katowicach w dniach 18 – 20 maja 2016 już po raz ósmy odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, Wśród licznych sesji i paneli dyskusyjnych, w których brało udział kilkanaście tysięcy uczestników, nie zabrakło także i tych zajmujących się innowacjami. Pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wzięli udział w panelach poświęconych innowacyjności, gdzie panelistami byli przedstawiciele między innymi firm, instytucji otoczenia biznesu i administracji. Wszyscy dyskutanci podkreślali rolę personelu, otwartego na nowości, wykazującego chęci szeroko rozumianej współpracy. Niemniej ważna jest atmosfera w pracy i odpowiednie bodźce skłaniające pracowników do otwartości na nowinki i powodujące wytworzenie odpowiedniego „klimatu dla innowacji”. I tutaj należy szukać sukcesu firmy poprzez wprowadzanie innowacji i budowanie przez to przewagi konkurencyjnej. Dobrą informacją była informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pracach dotyczących przesunięcia akcentów w ocenie nauki i naukowca na wdrożenia i komercjalizację badań. Obecnie prymat mają prace teoretyczne i cały rozbudowany system „cytowań” co nie sprzyja wdrażaniem badań do praktyki. Udrożnienie dyfuzji innowacji oraz przepływu informacji będzie decydującym elementem sukcesu we wdrażaniu innowacji.