ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

W dniu 24 maja 2016 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbył się, organizowany corocznie, Dzień rzepaku. Uczestniczyły w nim firmy zajmujące się materiałem nasiennym, środkami ochrony roślin, nawozami, a także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Plantatorzy w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się o innowacjach w technologii uprawy rzepaku, jak również wymienić uwagi i spostrzeżenia.

Dyrektor stacji Pan Norbert Styrc przedstawił listę odmian zalecanych rzepaku ozimego na rok 2016 przedstawiając zdolności plonotwórcze poszczególnych odmian. Podzielił się też przy okazji, spostrzeżeniami na temat przezimowania plantacji rzepaku będących przedmiotem doświadczeń w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych (COBORU), którego częścią jest w województwie śląskim SDOO w Pawłowicach. W trakcie spotkania zapoznano uczestników założeniami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich a także poinformowano o działaniu „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.

|

„Dołącz do Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji”…….             

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Sieć na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działająca w Polsce jako podsieć KSOW-u  nie jest  nowym produktem w Unii Europejskiej. W 2012 roku Komisja Europejska powołała Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji, działające w krajach Europy.

W ramach PROW 2014-2020 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działa w 16 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Polsce. Jednostką koordynującą jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Myślą przewodnią, która niesie sieć są szeroko pojęte innowacje.

W województwie śląskim jednostką koordynującą SIR jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

|

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.