„Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój obszarów wiejskich”
9 - 11 października 2019 r.
"Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w woj. śląskim"
4 - 9 listopada 2019 r.
Doradztwo grupowe podwaliną do tworzenia grup fokusowych i grup operacyjnych.
„Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych”
„Innowacyjne zastososowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków"
previous arrow
next arrow
Slider
„Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój obszarów wiejskich”
9 - 11 października 2019 r.
"Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w woj. śląskim"
4 - 9 listopada 2019 r.
Doradztwo grupowe podwaliną do tworzenia grup fokusowych i grup operacyjnych.
„Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych”
„Innowacyjne zastososowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków"
previous arrow
next arrow
Slider

ZOSTAŃ PARTNEREM SIR

Formularz zgłoszeniowy.

plan działania

WYSZUKAJ PARTNERA SIR

Baza partnerów SIR.

CZYM JEST SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

Z A P R O S Z E N I E

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
zaprasza do współpracy w ramach projektu:
 „Utworzenie Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody w powiecie cieszyńskim”

Celem operacji jest stworzenie Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, a więc sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu cieszyńskiego.

Grupę docelową stanowi 20 przedstawicieli kluczowych sektorów dla gospodarki wodnej. Założeniem utworzenia Lokalnego partnerstwa do spraw Wody jest zacieśnienie współpracy podmiotów działających na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresie gospodarowania wodą. Grupa docelowa będzie się składać z podmiotów publicznych, samorządów terytorialnych, stowarzyszeń, izb rolniczych, firm których działalność związana jest z terenem powiatu cieszyńskiego, a więc będą oni źródłem najistotniejszych i aktualnych problemów dotyczących wody na terenie powiatu.

Pierwsze spotkanie
Lokalnego Partnerstwa ds. Wody odbędzie się

30 lipca 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Katarzyna Dziedzic
515 275 919
k.dziedzic@odr.net.pl

Sylwia Jackowska
695 660 870
s.jackowska@odr.net.pl

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
“Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

AKTUALNOŚCI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie W dniu 28 czerwca 2019 r. w Śląskim Ośrodku…

Czytaj dalej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizowało…

Czytaj dalej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w…

Czytaj dalej

LINK DO LUTOWEGO WYDANIA NEWSLETTERA EIP-AGRI:

POMOC TECHNICZNA

operacje partnerów ksow

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że Partner KSOW- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"

działania SIR w 2019 roku